slideslideslideslide

Novinky

Aurélium: zažiť vedu, aby nebola strašiakom

3.5.2017

Aurélium je jedno z mála zážitkových a vedeckých centier na Slovensku. Pasuje sa s neľahkou úlohou: ako mladých priam “nestrašiť” vedou, ale, naopak, ako ich k nej pritiahnuť aj prostredníctvom zábavy. Veď veda nemá byť len pre zopár vyvolených, ako to v našom rozhovore tvrdí vedúci Aurélia Ing. Martin Smeja, PhD.

Na Slovensku nemáme veľa centier „zábavnej vedy“. Bol aj ich nedostatok dôvodom vzniku Aurélia?

Áno, bol to jeden z dôvodov, ale hlavným dôvodom bola propagácia vedy a techniky spôsobom, ktorý je v iných krajinách bežný, a to zábavným a interaktívnym spôsobom. Národné centrum popularizácie vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT), pod ktoré Zážitkové centrum vedy Aurelium patrí, už niekoľko rokov realizuje, alebo podporuje mnohé podujatia (Týždeň vedy a techniky, Noc výskumníkov, …), ktoré vedu a techniku rôznym spôsobom propagujú. Centrum vedy je teda jedným z nich.

Aké sú zatiaľ prvé ohlasy na Vaše expozície od otvorenia, ktoré bolo nedávno v novembri 2016?

Prvé ohlasy sú fantastické, aj keď v takýchto súvislostiach nerád používam superlatívy. Mnoho ľudí nám či už osobne, alebo prostredníctvom knihy návštev, sprostredkúva svoje dojmy a skúsenosti. Návštevníkom sa najmä páči, že veda je prezentovaná inak. Vedomosti, ktoré načerpali už dávnejšie v škole, sa im vynárajú a lepšie chápu to, čo sa učili. Vynárajú sa im otázky na získanie ďalších vedomostí, čo ma napĺňa radosťou a zadosťučinením za všetky ťažkosti spojené s prevádzkovaním Aurélia.

Chémia, fyzika, matematika, prírodné vedy … občas môžu na škole žiakov a študentov trochu odrádzať – možno náročnosťou, možno témami, možno aj prístupom učiteľa. Ako sa s tým popasuje Aurélium? Chcete, aby veda bavila?

Áno, toto je v zásade hlavným cieľom. Aby to nebol pre nich strašiak, alebo niečo, čo je len pre „zopár vyvolených“, ktorí nosia biele plášte, ale že sa mnohé definície dajú znázorniť pútavejšou formou, ktorá zároveň ľahšie a zábavnejšie vysvetlí rôzne fyzikálne zákonitosti. Každý exponát má v nich vyvolať ďalšie otázky, na ktoré si potom budú hľadať odpovede a to ich bude posúvať ďalej. Z toho dôvodu je dôležité, aby návštevníci mali aspoň základné znalosti fyziky a bolo na čom stavať. Bez toho je Aurélium len zábavno-hracím centrom, čo nechceme byť.

Komu je Vaše centrum určené? Prečo by sme mali prísť k Vám na návštevu?

Sú to žiaci a študenti základných, stredných a čiastočne vysokých škôl, na ktorých sú len dve požiadavky: záujem sa niečo nové naučiť a mať základné znalosti fyziky. Faktom je, že so stredoškolskými študentmi sme mali najlepšie skúsenosti. Nad jedným exponátom vedeli stráviť niekoľko minút, aby pochopili, ako daná fyzikálna zákonitosť funguje.

Ktorý exponát či expozícia sa Vám najviac páči?

Najviac sa mi páči exponát, ktorý v reálnom čase rozkladá farebné svetlo do troch základných farieb, červenej, modrej a zelenej. Farbu si môžete sami plynule meniť a hneď môžete pozorovať zmenu pomeru farieb. Vedel by som pri ňom presedieť hodiny (úsmev).

Heslom Aurélia sú slová Alberta Einsteina: „Dôležité je neprestať sa pýtať.“ Prečo je to dôležité?

Pamätám si, keď som robil svoju doktorandskú prácu a školiteľ mi povedal: „Martin, neuspokojte sa s informáciou, ktorú máte, ale pýtajte sa ďalej. Iba tak sa môžete posúvať a Vaša práca bude naberať na kvalite a Vy sa viac naučíte.“ Toto je to, čo viedlo aj našich významných slovenských vedcov dopredu a nakoniec ich obdivoval celý svet. Veda totiž nie je priamočiara. Nie je to tak, že sa na nejaký vzorec a definíciu pozriete a hneď vám je všetko jasné. Vzbudí to vo vás nové otázky a keď hľadáte na ne odpovede, toto vás potom posúva ďalej. Problém trošku je, že momentálne sú ľudia zvyknutí sledovať informácie, ktoré sú jednoduché, priamočiare a hneď pochopiteľné. Na toto ľudia počúvajú. Ale hneď, ako treba nad niečím premýšľať, to sa nám už nechce. Spohodlneli sme. Lenže v žiadnom odvetví života to takto nie je. Či je práca zdanlivo jednoduchšia, alebo zložitejšia, vždy je za ňou nejaká teória. Preto, ak chcete veciam rozumieť, treba sa im hlbšie venovať a pýtať sa. Bez toho to nejde.

Aké otázky si momentálne kladiete vy?

Ako najlepšie vychovať svoje deti (úsmev). Ale to ste asi nechceli počuť (úsmev). Zamýšľam sa nad tým, ako ešte oživiť a doplniť Aurélium, aby bolo pre ľudí pútavejšie. Nielen ako senzáciu. Ale aby tí, ktorých veda a technika zaujíma, naďalej tu nachádzali podnety na nové otázky, ktoré ich budú posúvať vpred. Nie je to ľahké, ale zase bez toho by ma to nebavilo (úsmev).

Je zvedavosť, či schopnosť žasnúť motorom poznávania a bádania?

Určite áno. Ešte by som k nim doplnil túžbu. Potom si dovolím tvrdiť, že iná cesta nie je a to je na tom krásne.

Foto: Centrum vedy Aurélium