slideslideslideslide

Novinky

Prieskum SAV: Slovenskí učitelia sú sklamaní zo svojho spoločenského ohodnotenia

13.11.2020

„Z pohľadu spoločnosti je učiteľ niekto, kto chodí domov o 14. poobede a má stále prázdniny. Spoločnosť nevidí skutočne strávený čas prácou, ani nevníma dôležitosť našej práce pre budúcnosť celej krajiny,“ prezradil svoj názor učiteľ v online prieskume, ktorý uskutočnilo Centrum spoločenských a psychologických vied SAV.

Prieskumu sa zúčastnilo 490 učiteliek a učiteľov základných škôl z celého Slovenska od 26. septembra do 11. októbra, teda v čase, keď väčšina výučby na školách prebiehala prezenčne. Dáta boli vyzbierané ako súčasť výskumného plánu dizertačnej práce doktoranda Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV Alexandra Loziaka, ktorý sa pod vedením školiteľky Denisy Fedákovej venuje téme pracovného stresu učiteliek a učiteľov základných škôl.

Prieskum zisťoval mieru stresu učiteliek/učiteľov spojenú s rôznymi aspektami ich práce. Jedným z kľúčových zistení bolo, že spoločenské ohodnotenie svojej práce učiteľky/učitelia vnímajú ako významný stresor. Učitelia druhého stupňa pritom vnímali svoje spoločenské ohodnotenie signifikantne viac stresujúco ako učitelia prvého stupňa. Rovnako starší učitelia a učiteľky (od 45 po 66 rokov) vnímali svoje spoločenské ohodnotenie signifikantne viac stresujúco ako ich mladší kolegovia (od 25 po 45 rokov).

Alarmujúce boli predovšetkým odpovede na otázku: Ako vnímate súčasné spoločenské ohodnotenie práce učiteľa? V tejto otázke mali učitelia možnosť voľnej odpovede. Z 382 učiteľov/učiteliek, ktorí na túto otázku odpovedali, až 354 učiteľov reagovalo negatívne. Medzi najčastejšie odpovede patrili: Veľmi slabé, Nedostatočné či dokonca Mizerné.

„Učiteľ nie je pozitívne hodnotený v dnešnej spoločnosti. Môže za všetko, samozrejme, len z pohľadu rodiča, ak sa dieťaťu vo výchovno-vzdelávacom procese niečo nepodarí. Zo strany učiteľa obrovská záťaž vyhovieť všetkým požiadavkám zo strany rodiča. Sme veľmi podceňovaní,“ vyjadrila sa učiteľka.

„Celá spoločnosť na učiteľa striehne, kedy urobí nejakú chybu,“ znela ďalšia z mnohých sklamaných odpovedí.

Ďalšie aspekty práce, ktoré učiteľov trápia, sú realizovanie častých zmien vo vzdelávacom systéme a príliš veľa administratívnej práce.

„Náš výskum ukazuje, že učiteľky a učitelia sa pri náplni svojej práce stretávajú s mnohými situáciami, ktoré považujú za stresujúce. Nepriaznivé spoločenské ohodnotenie je pritom záťaž, ktorá učiteľov ťaží popri ich každodenných povinnostiach. Vo svetle týchto zistení máme ako spoločnosť priestor zamyslieť sa, ako vnímame učiteľov a či dostatočne oceňujeme ich prácu. Mienka každého jedného z nás prispieva k celospoločenskému hodnoteniu učiteľov, je teda na nás všetkých, aby sme sa súčasnú situáciu pokúsili zmeniť k lepšiemu,“ hodnotí výsledky výskumu autor Alexander Loziak.

Alexander Loziak, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV

zdroj: tlačová správa SAV