slideslideslideslide

Novinky

Poznáte nejakého žijúceho vedca? V Amerike nie

10.1.2018

Poznáte nejakého žijúceho vedca? V Amerike nieOrganizácia Research!America zistila v nedávnom prieskume, že väčšina Američanov nedokáže vymenovať ani jedného žijúceho vedca alebo vedkyňu. Prekvapivé? Ako by však takéto zisťovanie dopadlo na Slovensku?

Až 81% Američanov si nedokáže vybaviť meno nejakého žijúceho vedca. Ako informuje Science As Fact, zo zvyšných 19% si Američania najčastejšie spomenú na Stephena Hawkinga (teoretický fyzik), Neila deGrasse Tysona (astrofyzik) a Billa Nyea (televízny moderátor propagujúci vedu).

Slabé povedomie sa ukazuje aj pri povedomí o vedeckých inštitúciách. Až 67% opýtaných nebolo schopných vymenovať nejakú inštitúciu, na ktorej beží medicínsky alebo zdravotný výskum.

“Zistenia o viditeľnosti, o vedcoch a vedeckej komunite sú konzistentné počas posledných desiatich rokov – žalostne nízke – čo naznačuje potrebu silnejšej spolupráce medzi vedcami a verejnosťou,” vyhlásila riaditeľka Research!America Mary Woolley. “Aby mala veda lepšie postavenie v našej národnej politike, verejnosť a politici musia počuť vedcov viac hovoriť o zdravotných a ekonomických prínosoch verejného a súkromného výskumu.”

Možno sa trochu pousmejeme, že mnohým Američanom nepríde na um meno žiadneho žijúceho vedca. Ale ako by dopadol takýto prieskum na Slovensku? Spomenuli by sme si aspoň na nejakého vedátora, hoci aj z dávnejšej minulosti?