slideslideslideslide

Novinky

Čo chcú rodičia z detí? Vedca alebo poslanca? Viac prezradí prieskum

7.5.2021

Kariéru vedca by svojim deťom vybralo len 17 % z vyše 1000 respondentov, ktorí sa zúčastnili na prieskume zameranom na výber povolania i dôležitosť vedy v spoločnosti. Za budúcnosť svojho dieťaťa by túto profesiu uprednostnili pred kariérou televízneho moderátora či poslanca, alebo youtubera. Vyplýva to z online prieskumu, zameraného na dôležitosť vedy a vedcov v spoločnosti, ktorý 16. až 18. februára organizovala agentúra 2muse pre ESET Science Award.

Respondenti zároveň v prieskume súhlasili s dôležitosťou vedy pre spoločnosť a nevyhnutným zlepšením podmienok pre vedecký výskum. „Až 89 % opýtaných súhlasí s tým, že vedecká práca je pre rozvoj a prosperitu spoločnosti nesmierne dôležitá, 86 % vníma za nevyhnutné zlepšiť podmienky pre vedu,” uvádzajú realizátori.

V prieskume rodičia uprednostnili povolanie vedca ako možnú budúcnosť dieťaťa pred televíznym moderátorom, poslancom i youtuberom. Príťažlivejšou víziou pre rodičov je však povolanie lekára, ktoré by svojmu dieťaťu vybrala takmer polovica respondentov (47 %). Opýtaní by tiež mali radi zo svojich detí IT špecialistu (45 %), právnika (35 %) alebo architekta (20%).

Zdroj: Tlačová správa SAV