slideslideslideslide

Novinky

CESTA K POVOLANIU: Ako Štefan Kassay spoznal sústružnícky nôž

13.7.2015

„Všetko, čo som robil, som robil rád a vždy som sa pýtal, či sa to nedá urobiť lepšie, rýchlejšie, alebo úplne inak. Preto ma nesmierne zaujala špička sústružníckeho noža. Chcel som vedieť, aké je jej tajomstvo, ktoré doviedlo úderníkov k nebývalým rezným rýchlostiam. A tak som študoval geometriu rezného nástroja a lámal všetky normy,“ spomína v rozhovore pre Postoy.sk Štefan Kassay. Jeho meno môže znieť pre mnohých neznámo – no kto pozná Horalky a kto ich niekedy jedol, rýchlo si spomenie na predsedu dozornej rady I.D.C. Holding, a.s., ktorá Horalky vyrába.

„Môj tvorivý nepokoj nebol vždy vítaný ani v očiach nadriadených, a to nielen majstra, ale aj normovača. Vtedy som si uvedomil, že okolo nás je pavučina vzťahov a nie vždy sa oceňuje pracovný výkon. To ma viedlo k tomu, aby som jednak lepšie poznal nielen technologické procesy, ale aj spôsob riadenia dielne a celého podniku. Zaujímala ma literatúra, veľa som čítal a tak som sa neformálne vzdelával od mladosti,“ delí sa o skúsenosti zo svojho života v rozhovore pre Postoy.sk Štefan Kassay.

Mladí si kladú vysoké ciele, chcú študovať, pracovať, podnikať – no mnohí to aj rýchlo zanechajú. Čo by teda Štefan Kassay poradil mladým ľuďom – ako to hneď na začiatku nevzdať? „Zaťať zuby a šliapať na plný plyn.“

Milí čitatelia a priaznivci Eductech – tak čo, zatneme zuby a šliapneme na to?