slideslideslideslide

Novinky

CESTA K POVOLANIU: Ako narábať s časom rozumne a zmysluplne

1.1.2020

Ako narábať s časom rozumne a zmysluplne?

Hipokratova prísaha pre programátorov či charta ľudských práv pre ľudskú pozornosť. Aj nad takýmito projektami sa zamýšľa hnutie Time Well Spent. Táto organizácia vychádza z jednoduchej premisy: médiá a aplikácie súťažia o našu pozornosť, resp. o náš čas, ktorý s nimi strávime. A ako vieme, čas je vzácna komodita. Povedané inak: čas sú peniaze (alebo čokoľvek iné 🙂 A keď čas minieme zle alebo na nesprávne ciele, nezvratne oň prídeme.

Time Well Spent sa orientuje najmä na programátorov a dizajnérov, aby médiá a sociálne siete priamo vytvárali “produkty” pre zlepšenie našich životov. Na stránke nájdete príklady nástrojov, ktoré napríklad pomáhajú ľuďom získať 10 minút pokojného rána alebo spánok dlhší o 15 minút. Alebo zvyšujú efektivitu tímovej práce o 45 %.

Time Well Spent tiež ponúka štyri jednoduché kroky, ako získať kontrolu nad aplikáciami: mať zapnuté upozornenia len od reálnych ľudí; na domovskej obrazovke mať len nevyhnutné aplikácie – nástroje, ktoré reálne potrebujeme; zapínať si aplikácie prostredníctvom písania ich názvu (získavame tak čas premyslieť si, či ju naozaj chceme/musíme/potrebujeme spustiť) a nabíjať si mobil mimo spálne.

Nedávno vznikla aj aplikácia Touchtime. Po jej inštalácii do mobilného zariadenia si označíte začiatok a koniec tej-ktorej činnosti a viete si po dňoch, týždňoch i mesiacoch štatisticky vyhodnotiť, čomu ste sa najviac venovali. A či to boli sociálne siete, práca, sledovanie videá alebo venovanie sa reálnym ľuďom alebo štúdiu.

Sme na prahu nového roka. Prajeme vám, aby ste si nakoniec na jeho záver – už o 349 dní – povedali: Bol to time well spent. Čas dobre strávený.

#PF2020 #time #well #spent #eductech

Článok bol publikovaný 16.1.2017. Aktualizovaný 1.1.2020.