slideslideslideslide

Novinky

Chémia je zaujímavá, ale ťažko sa učí. Preto vzniklo detské laboratórium

11.5.2016

Známa chemická firma BASF založila detské laboratórium Kids’ Lab, s príslovečným “slovenským” názvom Hókus – Pókus. O tomto zaujímavom počine sa zhovárame s PR manažérkou BASF pre Česko a Slovensko Silviou Tajblíkovou.

Čo viedlo firmu BASF k založeniu detského laboratória Kids’ Lab Hókus – Pókus?

Napriek tomu, že chémia je fascinujúca veda, často je pre učiteľov náročné ju zaujímavo sprostredkovať aj deťom v škole. Väčšinou sa zvykne vyučovať formou tvrdých faktov, poučiek, definícií a deťom chýba možnosť si pod tými všetkými odbornými pojmami predstaviť niečo konkrétne. Pretransformovať teóriu do bežného života a prepojiť ju s doterajšími vedomosťami žiaka je pri výučbe prírodných vied to najdôležitejšie. Všeobecne, v dnešnom svete moderných technológií, kedy deti majú možnosť neobmedzeného prístupu k akýmkoľvek informáciám, je nesmierne dôležité vedieť deti v škole zaujať. To platí aj pre chémiu – mládež je potrebné prilákať a možno i hravým spôsobom jej priblížiť svet chémie.

Kids’ Lab Hókus - Pókus

Práve aj z toho dôvodu sa chemická spoločnosť BASF dlhodobo venuje vzdelávaniu detí a mládeže v oblasti prírodných vied a vytvorila edukačné projekty pre základné a stredné školy, ktoré pomáhajú zvyšovať ich záujem o tieto prospešné a atraktívne vedy. Globálna spoločnosť BASF založila svoje prvé detské laboratórium Kids‘ Lab v nemeckom meste Ludwigshafen v roku 1997 a predstavuje jeden z korporátnych projektov v rámci udržateľného rozvoja.

Za ostatných 19 rokov sa projekt Kids‘ Lab rozšíril takmer na všetky kontinenty. Momentálne je k dispozícii vo viac ako 35 krajinách sveta, medzi ktorými je aj Slovensko a to od októbra 2011. Každý rok má možnosť navštíviť laboratórium vyše 50 000 detí na celom svete. Od otvorenia slovenského laboratória Kids‘ Lab Hókus – Pókus objavilo čaro chémie viac ako 6 800 detí z rôznych miest Slovenska.

Čo návštevníci môžu nájsť v tomto detskom laboratóriu? Aké pokusy sa tam môžu udiať?

Kids’ Lab Hókus - Pókus

Detské laboratórium Kids‘ Lab Hókus – Pókus umožňuje deťom vyskúšať si chémiu pomocou bezpečných experimentov a hrou načerpať nové vedomosti. Aby deti mohli zapojiť svoje zmysly do procesu učenia sa, laboratórium nevyzerá ako štandardné laboratórium – je to hravé, veselé, farebné a kreatívne prostredie. Nakoľko pre BASF je bezpečnosť prvoradá, deti po vstupe do laboratória dostávajú laboratórne zástery a okuliare, pričom sú informované o bezpečnostných pravidlách pri práci.

Každý školský rok majú návštevníci k dispozícii novú ponuku pokusov. V súčasnosti si malí výskumníci môžu vyskúšať sériu pokusov pod názvom „Voda miluje chémiu“ – hlavnou témou tohto programu pokusov je voda ako veľmi dôležitý prírodný zdroj. Tento program učí deti, že chémia hrá dôležitú úlohu v našich životoch. Malým výskumníkom dáva príležitosť robiť pokusy a vidieť, ako chémia prispieva k zodpovednému používaniu vody. Počas tohto dvojhodinového modulového programu majú deti možnosť urobiť tri vybrané pokusy zamerané na zadržiavanie, čistenie a výskum vody. Pri prvom spomínanom pokuse – Zadržiavanie vody, malí výskumníci objavia možnosti, ako uskladniť vodu tak, aby ju bolo možné použiť v budúcnosti, keď bude potrebná. V druhom pokuse – Čistenie vody, deti prv znečistia vodu, a následne sa ju pokúsia vyčistiť a v treťom pokuse – Výskum vody, deti odhalia tajomné vlastnosti tohto prírodného zdroja.

Majú deti radi chémiu?

Kids’ Lab Hókus - Pókus

U nás určite áno. Naše laboratórium je určené pre deti vo veku 7 – 12 rokov. Jedná sa o žiakov, ktorí chémiu v škole ešte nemali. Napriek tomu, že neovládajú učebnicové poučky a definície, pri samostatných zábavných pokusoch zistia, že o chémii toho vedia oveľa viac, ako si prv mysleli. Experimentovanie totiž neustále prepojujeme s už doteraz nadobudnutými vedomosťami.

Všeobecne platí, že ak chceme vzbudiť záujem detí o štúdium prírodných vied, je nutné začať práve u tejto najmladšej generácii. Keďže každý rok meníme ponuku pokusov, deti k nám môžu chodiť od prvej až po šiestu triedu a postupne tak objavovať čaro chémie. Deti pokusy milujú a učitelia sú nám vďační, že deťom umožňujeme experimentovanie a čerpanie nových poznatkov práve týmto hravým spôsobom.

Badáte nejaké úspechy v popularizácii chémie vďaka BASF Kids’ Lab?

Na trhu pôsobíme už 5 rokov a laboratórium máme stále obsadené – triedy sa k nám zvyknú vracať a zároveň priebežne vítame aj nové školy. Keď participujeme na podujatiach ako Noc výskumníkov, v našom stánku je plno a živo. Deti baví robiť pokusy, chcú bádať a zisťovať. Učitelia nás vyhľadávajú, pretože z časti suplujeme absenciu laboratória na ich škole a zároveň im vhodne nadbiehame do učiva v osnovách. Pedagógovia zvyknú ďalej pracovať s poznatkami nadobudnutými v laboratóriu a stavať na nich. Tým sa v deťoch utužuje aj spomienka na zábavné experimentovanie, a prechod do „ozajstného“ štúdia chémie je o to jednoduchší.

Kids’ Lab Hókus - Pókus

Momentálne máte pripravené pokusy na tému vody. Prečo je voda taká dôležitá?

Udržateľné využívanie vody a zachovávanie vodných zdrojov sú kľúčové záujmy spoločnosti BASF. Voda – chemický roztok, sa vzťahuje na BASF v oboch významoch tohto pojmu. Po prvé, voda je nevyhnutná pre chod chemickej spoločnosti. Po druhé, množstvo chemických reakcií vo výskume a výrobe sa realizuje za použitia vody ako rozpúšťadla. Oba tieto aspekty sú adresované v programe experimentu. Počas samostatného experimentovania deti uvidia, ako chémia umožňuje zodpovedné narábanie s vodou, ako so vzácnym zdrojom.

Mali by aj iné vedecké a výskumné firmy zakladať podobné projekty?

Náš dlhodobý korporátny cieľ je pomáhať a podporovať vzdelávanie detí a mládeže v oblasti prírodných vied. Naše projekty sú zacielené na žiakov základných škôl (projekt Kids’ Lab), stredných škôl (online učebňa chémie chemgeneration.com) a taktiež podporujeme vysokoškolských a PhD. študentov finančnými grantmi na ďalšie vedecké účely prostredníctvom odbornej konferencie PREVEDA. Neutíchajúci záujem o tieto projekty nás uisťuje, že sme sa vybrali správnym smerom. Zmeniť vnímanie chemického priemyslu verejnosťou bez neustáleho vzdelávania, nie je možné. Určite by sme privítali, keby takýchto projektov bolo viac.

Prečo by Vás mali navštíviť základné školy?

V Kids’ Lab Hókus – Pókus chémia doslova ožíva priamo pod rukami detí. Sme tu k dispozícii všetkým, ktorí túžia preniknúť do magického sveta chémie prostredníctvom bezpečných a zábavných chemických pokusov a to každý týždeň vo vybrané dni, pričom návšteva laboratória je bezplatná. Stačí sa len prihlásiť na http://basf.hokus-pokus.sk/ a prísť. Pre všetkých malých bádateľov máme pripravené zábavné pokusy, nové poznatky a milé spomienkové darčeky.