slideslideslideslide

Novinky

AUSAV: Pozrite si virtuálnu prehliadku archeologických artefaktov

23.10.2020

Územie Slovenska patrí k oblastiam s extrémne vysokým výskytom archeologických nálezísk. Mnohé z nich sú ohrozované stavebnou činnosťou a aj po realizácii výskumov sú ich výsledky často nedostupné širokej verejnosti.

Medzinárodný projekt  VirtualArch realizovaný v rámci programu Interreg – Stredná Európa 2014-2020 hľadal cesty, ako priblížiť európske archeologické dedičstvo ukryté pod zemou verejnosti, ale i ďalším zainteresovaným stranám ako samosprávy či úrady virtuálnou formou. Aktivity sa zameriavali na trvalo udržateľné využívanie a ochranu archeologických pamiatok ukrytých pod vodou, pod zemou či ohrozené inými ľudskými aktivitami.

„Projekt rozvíja inovatívne vizualizačné prístupy a metódy v oblasti virtuálnej a rozšírenej reality podporujúcej ochranu a záchranu archeologického dedičstva a jeho využívanie v každodennom živote.  V rámci projektu sa stretli odborníci z ôsmich krajín, okrem Slovenska aj z Rakúska, Nemecka, Česka, Slovinska, Chorvátska, Talianska a Poľska. Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied bol vďaka svojmu portfóliu vybraný ako líder jednej z dvoch hlavných pracovných skupín,“ povedal riaditeľ Archeologického ústavu SAV Matej Ruttkay.

Ústav sa svojej činnosti sa zameral najmä na dávnovekú podobu Nitry a jej okolia, ktorá je skrytá pod modernou mestskou zástavbou a tiež na sprístupnenie archeologických nálezov uložených v depozitároch, prípadne prezentovaných vo vitrínach múzeí. Jedným z výstupov je mobilná aplikácia pre smartphony a tablety pre Android aj iPhone s názvom AUSAV, ktorá užívateľa zoznámi s hlavnými architektonickými aj hnuteľnými pamiatkami, od stredovekých kostolov a opevnení až po najdrobnejšie gombíky či spony v prehľadnom 3D zobrazení, s využitím rozšírenej a virtuálnej reality.

„Výmena poznatkov v rámci medzinárodného tímu priniesla novú kvalitu v príprave a spracovaní trojpriestorových dát, ako aj v modelovaní a rekonštrukcii kultúrneho dedičstva. Otestované spôsoby 3D dokumentácie a tvorby rozšírenej, či virtuálnej reality sa budú postupne aplikovať aj na ďalších náleziskách a nálezoch nielen zo Slovenska, ale i v zahraničí,“ doplnil Michal Holeščák, vedecký pracovník Archeologického ústavu SAV.

zdroj: tlačová správa SAV