slideslideslideslide

Novinky

Vranovská neziskovka podporuje budúcich vedcov

28.8.2018

Už viac ako šesť rokov pôsobí nielen vo vranovskom okrese nezisková organizácia, ktorá podporuje budúcich vedcov, výskumníkov a technikov.

Eductech sa zameriava na podporu predovšetkým základných škôl. „Neziskovku sme zriadili práve preto, že sme cítili potrebu pozdvihnúť vzdelávanie mládeže a podporiť technické vzdelávanie mladých,“ vysvetľuje jej riaditeľka Silvia Manduľáková.

„Chceme dať priestor nadaným deťom a žiakom v našom regióne, podporovať ich talent a motiváciu ďalej sa učiť a zlepšovať svoje schopnosti.“

PaedDr. Silvia Manduľáková, PhD., riaditeľka Eductech, n.o. 

Eductech napríklad finančne podporila súťaž žiackej kreativity Supertrieda, či súťaž v cudzojazyčnom prednese Jazykový kvet, ale aj inovatívnu výučbu matematiky Múdra sova. „Ide tu vlastne o problémové vyučovanie, v ktorom žiak na základe vlastných skúseností objavuje zákonitosti matematiky, čím sa jeho vedomosti stávajú trvácnejšími a žiak ich vie prirodzene použiť aj v praxi,“ hovorí Manduľáková.

Eductech, neziskovka Vranov, Silvia Manduľáková, technické vzdelávanie, Eductech, technika, technika na školách, technika nás baví, inovatívne metódy

Inovatívne vyučovanie 

„Pri tradičnom vyučovaní často dochádza k tomu, že žiak nemá školské vedomosti prepojené so svojimi každodennými skúsenosťami. To potvrdzuje aj skutočnosť, že pre mnohých žiakov sú slovné úlohy niekedy až neprekonateľnou prekážkou. V inovatívnej metóde, ktorú sme úspešne použili, ide, naopak, o snahu vnášať do vyučovania také prostredia, v ktorých hrá hlavnú úlohu žiakova skúsenosť.“

Aj v najbližšom období sa Eductech bude orientovať najmä na technické vzdelávanie na školách. „Veríme, že úroveň vzdelania prispieva nemalou čiastkou k celkovej kvalite života. A je potrebné vzdelávať naše deti vo všetkých oblastiach – aj v technike, na ktorú sa zabudlo. Inovatívne vyučovanie prebúdza v žiakoch záujem o ďalšie štúdium techniky. To nás teší a to budeme naďalej podporovať,“ uzatvára Manduľáková.