slideslideslideslide

Novinky

Vranovská neziskovka podporuje budúcich vedcov

12.3.2019

Už osem rokov pôsobí nielen vo vranovskom okrese nezisková organizácia, ktorá podporuje budúcich vedcov, výskumníkov a technikov. A robí to tak, že začína už na základnej škole – podporou technického vzdelávania. Počas svoje existencie podporila slovenské školy sumou prevyšujúcou 30 000 eur. 

Eductech sa zameriava na podporu predovšetkým základných škôl. „Neziskovku sme zriadili práve preto, že sme cítili potrebu pozdvihnúť vzdelávanie mládeže a podporiť technické vzdelávanie mladých,“ vysvetľuje jej riaditeľka PaedDr.Silvia Manduľáková,PhD.

„Chceme dať priestor nadaným deťom a žiakom nielen v našom regióne, podporovať ich talent a motiváciu ďalej sa učiť a zlepšovať svoje schopnosti.“

PaedDr. Silvia Manduľáková, PhD., riaditeľka Eductech, n.o. 

Eductech napríklad finančne podporila súťaž žiackej kreativity Supertrieda, či súťaž v cudzojazyčnom prednese Jazykový kvet, ale aj inovatívnu výučbu matematiky v projekte Múdra sova. „Ide tu vlastne o problémové vyučovanie, v ktorom žiak na základe vlastných skúseností objavuje zákonitosti matematiky, čím sa jeho vedomosti stávajú trvácnejšími a žiak ich vie prirodzene použiť aj v praxi,“ hovorí Manduľáková.

Navyše Eductech zorganizoval súťaž o najkrajšiu technickú pamiatku, ale aj podporil Technickú olympiádu, nehovoriac o ukončených či stále bežiacich projektoch na školách. Priam “samozrejmosťou” je spolupráca s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, keďže Eductech je partner každoročnej medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. 

Eductech, neziskovka Vranov, Silvia Manduľáková, technické vzdelávanie, Eductech, technika, technika na školách, technika nás baví, inovatívne metódy

Inovatívne vyučovanie 

„Pri tradičnom vyučovaní často dochádza k tomu, že žiak nemá školské vedomosti prepojené so svojimi každodennými skúsenosťami. To potvrdzuje aj skutočnosť, že pre mnohých žiakov sú slovné úlohy niekedy až neprekonateľnou prekážkou. V inovatívnej metóde, ktorú sme úspešne použili, ide, naopak, o snahu vnášať do vyučovania také prostredia, v ktorých hrá hlavnú úlohu žiakova skúsenosť.“

Aj v najbližšom období sa Eductech bude orientovať najmä na technické vzdelávanie na školách. „Veríme, že úroveň vzdelania prispieva nemalou čiastkou k celkovej kvalite života. A je potrebné vzdelávať naše deti vo všetkých oblastiach – aj v technike, na ktorú sa zabudlo. Inovatívne vyučovanie prebúdza v žiakoch záujem o ďalšie štúdium techniky. To nás teší a to budeme naďalej podporovať,“ uzatvára Manduľáková.