slideslideslideslide

Novinky

Readmio: Ľuďom sa páči myšlienka i realizácia. Používateľov sú tisícky a stále pribúdajú

14.10.2020

Milana Ruska z Ústavu informatiky SAV čitatelia nášho portálu už poznajú. Venuje sa analýze a syntéze reči, pracoval pre slovenskú vládu a zaujíma ho rozhranie medzi strojom a človekom. Naposledy sme sa rozprávali práve o tom, ako naučiť stroje rozumieť našej reči. Teraz je náš rozhovor o novej úspešnej aplikácii pre interaktívne čítanie rozprávok Readmio, ktorú M. Rusko so svojím teamom vyvíjal. 

readmio

Chcete uspieť? Treba mať nápad, poznať cieľovú skupinu a ovládať moderné technické postupy

Aká je cesta k vývoju aplikácií? Treba nejaké špeciálne zručnosti či schopnosti na tvorbu appiek?
Ako pri každej práci – dostávame taký výsledok, akú snahu sme vynaložili. Možno sa dá jednoducho vytvoriť nejaká bežná aplikácia, ktorá ako-tak funguje, ale nikoho nenadchne. Ak chceme dosiahnuť úspech, musíme mať dobrý nápad, poznať cieľovú skupinu, pre koho je určená, zvládať moderné technické postupy potrebné na jej realizáciu, mať trpezlivosť a cieľavedomosť. Náhoda i šťastie prajú pripraveným, preto sa treba naplno a systematicky venovať tomu, čo nás zaujíma a časom sa nám isto podarí niečo zaujímavé vytvoriť.

Mladí dnes chcú byť youtubermi. Chcú byť aj vývojármi aplikácií?
Toto sa musíte opýtať mladých. Nie som učiteľom a tak nepoznám ich túžby. Ale vyvinúť aplikáciu podľa vlastnej predstavy, znamená vytvoriť produkt, ktorý vás poslúcha a slúži vám – kto by to nechcel?

Readmio: Aplikácia si vybrala nás

Milan RuskoVyvinuli ste Readmio, ktoré robí z čítania rozprávok pre deti interaktívnejší zážitok – vďaka rozpoznávaniu reči aplikácia dopĺňa sprievodné zvuky. Prečo ste sa rozhodli práve pre takúto aplikáciu?
Upresním, že na vývoji tejto aplikácie sme sa len podieľali. Je to nápad a projekt vydavateľstva inspira publishing, ktoré nás oslovilo, či by sme nevedeli vytvoriť tú časť programu, ktorá sleduje, čo hovoriaci číta a kde sa v texte práve nachádza, aby sa mohli na vhodných miestach prehrávať ilustratívne zvuky a hudba. Aplikácia si teda vybrala nás, lebo sa dlhodobo venujeme automatickému spracovaniu reči.

Je podľa vás dôležité, aby rodičia čítali svojim deťom?
Čítala vám večer mama rozprávky? Ak áno, tak viete, že je to jedna z najkrajších vecí, akú môže dieťa prežívať. Upevňuje vzťah medzi dieťaťom a rodičom. A správnym spôsobom ho to pripravuje na ďalší život. Upokojuje ho a zároveň pomáha budovať systém jeho estetických, etických – prosto životných hodnôt.

Kniha je hodnotná, zachováva dojem z obsahu

Sám ste informatik, dnes aj našu dobu vieme pomenovať ako dobu informácií – či informatiky. Laicky povedané, dominujú počítače, mobily, siete, internet, dáta. Čítanie sa povedzme v porovnaní s PC hrou zdá byť pomerne oldschoolová záležitosť. Prečo ešte čítať?
Kniha už svojou fyzickou formou dáva prísľub, že je hodnotná. Kniha sa dá držať v ruke, človek cíti jej hmotu. Rád v nich listujem. A keď nejakú knihu prečítate mnohokrát, zostanú na jej obale a stránkach stopy vašich rúk. A vo vás zostane lepšie zachovaný dojem z jej obsahu.

Musia „vedieť čítať“ aj informatici, či programátori?
Ja napríklad rád študujem vedecké články, ktoré si vytlačím, aby som si do nich mohol robiť hore-dole poznámky.

Aký je zatiaľ úspech Readmio?
Zatiaľ sú všetky ohlasy, o ktorých viem, len kladné. Ľuďom sa páči myšlienka i realizácia. Používateľov sú tisícky a stále pribúdajú. Uvidíme, ako sa uchytí anglická verzia!

Vidíte potenciál na ďalší rozvoj tejto aplikácie? Bude sa dať ešte vylepšiť?
Každá aplikácia sa dá vylepšiť a nejaké inovácie sa už aj pripravujú. Ale nepatrí sa plány autorov vopred vyzrádzať.

Foto: Readmio, Archív M. Ruska