slideslideslideslide

Novinky

Peter Šrank: Kvalitná rezbárčina nesie stopy po dláte

26.5.2021

dvor u rezbára

Dláto znamená čas. Čas je tá najvyššia hodnota, ktorú môže niekto niekomu dať, hovorí v našom rozhovore rezbár Peter Šrank, ktorý vo Veľkom Lapáši prevádzkuje Dvor u rezbára. „Dnes každý chce mať z detí manažérov, ale tesárov chýba. Myslím si, že v budúcnosti dopyt po tých, čo ovládajú remeslá bude ešte väčší.“

V čom pre vás spočíva čaro rezbárstva?

Ide najmä o celý proces tvorby. Je to také to napätie, či sa podarí nápad, ktorý nosím v hlave, pretaviť do finálnej podoby a podeliť sa oň s ostatnými.

Dvor u rezbáraAké talenty či schopnosti treba, aby bol niekto dobrým rezbárom?

Perspektíva, predstavivosť ale nejde to bez pokory, trpezlivosti a vytrvalosti. Chcenie, ochota venovať tomu čas, nevzdať sa, nenechať sa odradiť a mať svoj cieľ. Samozrejme, nesmie sa báť tvrdej fyzickej práce a námahy (úsmev). A keď z toho chce žiť, musí sa vedieť aj predať.

Aké výroby sa dajú rezbárstvom vyrobiť?

V podstate všetko, od Panny Márie až po záhradného trpaslíka. Dekoratívne, ale aj úžitkové predmety, predmety do exteriéru aj interiéru, celkom malé sošky ale i veľké súsošia v nadživotnej veľkosti. Netradičný nábytok, lavičky, veci na skrášlenie domácnosti, reklamné predmety pre veľké spoločnosti i zaujímavé nápady oživujúce verejné priestranstvá.

Dá sa rezbárstvom živiť?

Je to náročná práca, ale dá sa ňou uživiť. Určite to však nejde hneď. Treba robiť, neustále sa zdokonaľovať a získať si svoju klientelu. A potom zas robiť (úsmev).

Ako odlíšiť kvalitnú rezbárčinu od tej nekvalitnej?

Podľa mňa je kvalitná rezbárčina tá, ktorá nesie stopy po dláte. Áno, sú rôzne techniky a nástroje uľahčujúce prácu rezbára, ale vo finále musí prísť dláto. Dláto znamená čas. Čas je tá najvyššia hodnota, ktorú môže niekto niekomu dať.

Dvor u rezbáraDvor u rezbáraPrevádzkujte Dvor u rezbára. Prečo? Aký je zmysel tohto dvora?

Pôvodne som len nevedel čo robiť s nadbytkom pilín (úsmev). Vo vinohradoch som začal umiestňovať aj svoje výtvory a pozývať na rezbárske sympóziá i ďalších rezbárov. Postupne tak vo vinohradoch vzniká malá rezbárska galéria. Teraz sa môže pochváliť jedinečnou expozíciou sústreďujúcou na jednom mieste sochy pripomínajúce najvýznamnejšie udalosti Veľkej noci: Poslednú večeru, Umučenie Krista aj Kristov hrob. Do budúcna ju plánujeme rozšíriť aj o zastavenia krížovej cesty a spojiť jej otvorenie s púťou pre širokú verejnosť. Ak sa situácia trošku upokojí, chceli by sme pokračovať v organizovaní rezbárskych sympózií, kde budú môcť diváci vidieť umelcov pri samotnom procese tvorby, vyskúšať si nielen prácu s dlátom, ale zažiť i chute vidieka a čarovnú atmosféru miestnych vinohradov.

Sú podľa vás dnes mladí, najmä deti, vedení k rozvoju manuálnych zručností?

Nie, myslím, že nie. Dnes každý chce mať z detí manažérov, ale tesárov chýba. Myslím si, že v budúcnosti dopyt po tých, čo ovládajú remeslá bude ešte väčší.

Máte rady či tipy, ako rozvíjať manuálne zručnosti? Dá sa to napríklad predmetom technika na základných školách?

Predmetom technika sa môžu rozvinúť niektoré základné manuálne zručnosti, avšak každý rezbár si nájde svoj štýl, svoju cestu, svoj spôsob práce, využíva rôzne techniky.

Dvor u rezbára

foto: archív Dvoru u rezbára