slideslideslideslide

Novinky

Karol Fröhlich: Národné batériové centrum ponúkne nielen základný výskum, ale aj demonštrovanie technológie

8.2.2021

Karol Fröhlich

Na Slovensku vzniká Národné batériové centrum. Viac nám o ňom prezradí Ing. Karol Fröhlich, DrSc. z Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied.

Bez ohľadu na pracovný čas – tak pracuje vedec

 rozobraty laboratorny pripravok pre meranie baterii

Byť vedcom – to je zamestnanie či skôr povolanie?

Úspešný vedec by mal brať svoje zamestnanie ako povolanie, teda nezaoberá sa vedou len počas pracovného času, teda osem hodín denne. Ak je veda povolaním, vedec sa zaoberá vedeckými problémami podľa potreby, bez ohľadu na pracovný čas. To je podľa mňa aj podmienkou byť úspešným vedcom. Ďalšia dôležitá podmienkou úspešného vedca je to, že ho svoja práca baví natoľko, že nemá problém sa zaoberať vedeckými problémami bez ohľadu na vyhradený pracovný čas.

Vedec by mal skôr vedieť klásť otázky alebo nachádzať odpovede?

Vedec musí vedieť klásť otázky a snaží sa hľadať odpovede. Popritom často platí, že dobre položená otázka obsahuje v sebe aj časť odpovede.

V súčasnosti sa veľa hovorí o tom, aby ľudia dôverovali vedcom a nie kadejakým pochybným webom, konšpiračným teóriám alebo fake news. Máme teda dôverovať (slovenskej) vede?

Určite máme dôverovať aj slovenskej vede. Slovenskí vedci, aj keď často nepatria k úplnej svetovej špičke, aj keď nemáme nositeľov Nobelovej ceny, napriek tomu sledujú a chápu trendy a výsledky svetovej vedy.

Dá sa nejako odlíšiť, ktorý vedec je otvorený a skúma všetko od takého, ktorý aj svoj výskum či vedu môže použiť napríklad na politické či ekonomické alebo ideologické ciele?

Nevidím nič zlého na tom, keď sa výsledky vedy a výskumu využijú na ekonomické ciele. Však sa to od nás aj očakáva. Výsledky vedy a výskumu v oblasti prírodných a technických vied, prípadne biomedicíny sa dajú dosť ťažko využiť na politické a ideologické ciele. Každopádne by mala byť veda v tejto oblasti oddelená od politiky a ideológie. Komplikovanejšie to je v oblasti spoločenských vied, ale aj tam by mal platiť princíp oddelenia vedy od politiky a ideológie.

Voľné miesto na SAV sa pre mňa náhodou našlo

aparaturka na meranie baterii

Kto vás najviac ovplyvnil pri výbere povolania? Škola, rodina, priatelia? Ako ste sa stali tým, kým ste?

Ja som sa po dokončení vysokoškolského štúdia dostal na pracovisko SAV v podstate náhodou. Bol som sa spýtať, či by sa nenašlo voľné miesto. Náhodou sa našlo, nastúpil som do práce a zostal som na SAV celý život. Veľmi mi v mojej vedeckej kariére pomohlo, že som sa v roku 1989 dostal na zahraničnú stáž. To mi dalo potrebný nadhľad a tiež ma zocelilo, lebo to nebolo veľmi ľahké obdobie.

Na anketu denníka SME, či sa dá na Slovensku robiť špičková svetová veda, ste odpovedali „nie“. Naozaj je to s nami až také zlé? Predsa len veda nezávisí len od peňazí či podpory štátu, aj keď aj tieto faktory sú dôležité. 

Bohužiaľ, tej špičkovej svetovej vedy máme na Slovensku veľmi málo, skôr je to výnimka ako pravidlo. Keď sa porovnávame vo vede s vyspelými krajinami (napríklad v Európe), tak je situácia taká, že v počte publikácií v medzinárodných časopisoch sme na tom celkom slušne, chýbajú nám však publikácie v špičkových medzinárodných časopisoch (napríklad skupina časopisov Nature). Ďalší katastrofálny ukazovateľ je nízka úspešnosť Slovenska v prestížnych európskych grantoch (Europe Research Council). Tam máme len jedného úspešného účastníka, aj to je len minulosť. Podľa mňa veda podstatne závisí od finančnej podpory štátu.

Vyjadrili ste sa v ankete tiež, že „najlepší študenti a mladí vedeckí pracovníci odchádzajú do zahraničia“. Máme nejakú šancu, ako zamedziť tomuto brain drain-u?

Tento efekt je jednoznačne daný aj nízkou podporou vedy a výskumu. Ak sa zvýši atraktivita práca vo vede na Slovensku, zamedzí sa aspoň čiastočne odchod niektorých študentov a mladých vedeckých pracovníkov.

Zaujalo ma ešte vaše tvrdenie, že sa znižuje kvalita vzdelania študentov na slovenských vysokých školách. Máte preto nejaké podporné dôkazy? Stav škôl možno nie je lichotivý, ale prečo sami seba vidíme tak zle a máme pocit, že tráva je za našimi hranicami zelenšia a chlieb chutnejší?

Moje tvrdenie, že sa znižuje kvalita vzdelania študentov na vysokých školách, je založené na poznatkoch mojich kolegov z vysokých škôl.

Národné batériové centrum: Spojí výskumné aktivity

Na Slovensku sa hovorí o vzniku Národného batériového centra. Čo by takéto centrum malo ponúkať?

Národné batériové centrum by malo spojiť výskumné aktivity na Slovensku. Je tu viacero skupín, ktoré sa výskumom v oblasti batérií a ich využitia zaoberajú, výskum je však do veľkej miere fragmentovaný. Zámerom centra je výskum v úrovniach pripravenosti technológií od základného výskumu až do úrovne overenia a demonštrovania technológie v relevantnom prostredí. Centrum by malo ponúkať technológie na využitie v priemysle. Pri dostatočnom financovaní by mali byť v rámci centra poloprevádzkové linky na výrobu a testovanie batérií.

Batériové centrum je naviazané na automobilový priemysel. Nie je to tak trochu na škodu vzhľadom na to, či sa bude naďalej dariť výrobe automobilov na Slovensku?

Elektromobilita má určite veľkú perspektívu, nezávisle na tom, či sa bude aj naďalej výrobe automobilov na Slovensku dariť. Batérie sa dajú využiť aj v iných oblastiach, nielen v automobilovom priemysle. Veľká téma je napríklad uskladnenie energie. Pre tieto účely je možné využiť aj batérie, ktoré sa využívali v elektrických autách, ale už nespĺňajú parametre potrebné pre tento účel. Tomuto spôsobu sa hovorí second life, druhý život. Ďalšou veľkou témou batérií je recyklácia. Z ekonomických aj ekologických dôvodov je dôležité recyklovať prvky a komponenty batérií a použiť suroviny na výrobu nových batérií. Batériám patrí budúcnosť a my by sme si mali vytvoriť a zachovať expertízu v tejto oblasti.

Batérie úzko súvisia s využívaním elektrických vozidiel. Úroveň e-mobility je na Slovensku zatiaľ nízka. Myslíte si, že sa elektromobilita na Slovensku v najbližších rokoch zlepší?

Elektromobilita na Slovensku sa v najbližších rokoch určite zlepší. Je silný tlak Európskej komisie na výrobcov áut, aby znižovali emisie do takej miery, že bez rozšírenia elektrických áut to nie je možné realizovať. Elektrické autá budú lacnejšie a rozšírenejšie aj na Slovensku. Zároveň s tým sa zvýši aj možnosť nabíjania batérií.

Ak by ste mohli ponúknuť možno aj mladým potenciálnym vedcom a výskumníkom témy, ktoré môžu byť zaujímavé a kde môžeme byť užitoční, čomu by bolo dobré podľa vás sa venovať?

Samozrejme to záleží v prvom rade od osobných daností a predpokladov. Môžu to byť prírodné vedy, technické, biomedicínske a tiež spoločenské vedy. Ja osobne by som odporúčal oblasť zelených technológií. Táto oblasť bude v budúcnosti podporovaná a bude sa rozvíjať.

Opis fotografií zhora nadol:

1. Karol Fröhlich
2.Rozobratý laboratórny prípravok pre meranie batérií
3.Aparatúra na meranie batérií
4.Kolega Gianmarco Taveri v laboratóriu

foto: archív K. Fröhlicha