slideslideslideslide

Novinky

Jozef Pavelka z Prešovskej univerzity: Vážime si podporu technického vzdelávania

27.3.2023
 
Jozef PavelkaPrinášame vám pozdrav profesora Jozefa Pavelku, ktorý  hodnotí spoluprácu s Eductechom
 
“Členovia oddelenia techniky Katedry fyziky, matematiky a techniky Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove vyjadrujú poďakovanie spoločnosti EDUCTECH n. o., za finančnú podporu, ktorú spoločnosť nášmu pracovisku poskytla.
 
Vďaka podpore bol realizovaný projekt s názvom „Modernizácia didaktického prostredia odbornej učebne technológií ručného spracovania technických materiálov”, ktorý umožnil vytvoriť moderné, v zmysle požiadaviek vzdelávacieho štandardu techniky a profilu absolventa učiteľstva techniky plnohodnotné výučbové prostredie, umožňujúce skvalitniť podmienky na štúdium študentov učiteľstva techniky a realizáciu výučbových a popularizačných aktivít pre žiakov základných škôl.
 
Vysoko si vážime uvedenú podporu EDUCTECH n. o. a rovnako si vysoko vážime trvalý pozitívny prístup spoločnosti týkajúci sa podpory rôznych aktivít spadajúcich do oblasti technického vzdelávania v rámci celej Slovenskej republiky. Pracovníkom EDUCTECH n. o., ako jednej z mála spoločností v rámci SR, ktorá je príkladom aktívnej podpory zvyšovania záujmu žiakov o vedu, techniku a technické vzdelávanie ďakujeme a želáme veľa ďalších úspechov. “
 
prof. Jozef Pavelka, Prešovská univerzita