slideslideslideslide

Novinky

Iba technická olympiáda preverí okrem teoretických znalostí aj manuálne zručnosti

7.11.2016

dsc09217Školské olympiády sú obľúbené vedomostné a znalostné “súťaže” medzi žiakmi a študentmi nielen slovenských škôl. K matematickej, biologickej, chemickej, geografickej olympiáde, či k zápoleniam v ovládaní cudzích jazykov, sa pred pár rokmi pridala aj technika. Má preveriť najmä manuálne zručných študákov. O technickej olympiáde sa zhovárame s predsedom jej slovenskej komisie doc. Gabrielom Báneszom.

Prečo vôbec vznikla Technická olympiáda?
Technická olympiáda vznikla na základe iniciatívy pracovníkov Katedry techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre pred viac ako pätnástimi rokmi. Túto súťaž katedra ale organizovala len ako súťaž v rámci nitrianskeho regiónu. Od roku 2009 sa súťaž podarilo organizovať tak, že vyhlasovateľom súťaže bolo MŠ SR. Vznikla preto, aby sa takýchto predmetových súťaží mohli zúčastňovať žiaci, ktorí možno nevynikajú v humanitných predmetoch, ale sú manuálne zruční a teda majú šancu uplatniť sa v technicky orientovaných predmetoch.

Olympiáda zameraná na techniku patrí medzi najmladšie. Čím to je?
Nenašiel sa nik, kto by v predchádzajúcich rokoch takúto súťaž zaregistroval na Ministerstve školstva.

Sú slovenskí žiaci technicky zruční? Majú talent na prácu s materiálmi, či technológiami?
Sú. Veľmi ale cítiť, či prichádzajú zo školy, kde sa im učitelia venujú, respektíve prišli na súťaž len tak skúsiť.

Máme dostatok učiteľov, ktorí nielen vedia učiť techniku, ale aj to chcú robiť?
Kvalifikovanosť učiteľov predmetu technika je pomerne nízka. Nájdu sa však učitelia, ktorí sú stále ochotní zapájať sa do tejto súťaže. Naša katedra pripravuje budúcich učiteľov predmetu technika a snažíme sa ich pripraviť tak, aby boli pre tento predmet zanietení.

Prečo by ste odporučili žiakom zúčastniť sa Technickej olympiády?
Táto súťaž je v porovnaní s ostatnými súťažami (olympiádami) jedinečná. V žiadnej inej súťaži sa nehodnotia okrem teoretických vedomostí aj zručnosti.

Ako sa dá najlepšie pripraviť na olympiádu v teoretických i praktických technických zručnostiach?
V prvom rade je potrebná sústavná práca so žiakmi na predmete technika podľa štátneho vzdelávacieho programu. V druhom rade je potrebné osobitne sa venovať aj žiakom, ktorí vynikajú nad ostatnými v zručnostiach a technickej tvorivosti.dsc09244

Pokiaľ by sa žiaci hlbšie a dôslednejšie venovali technike, aké odbory môžu študovať? Čím sa môžu stať, „keď budú veľkí“?
Orientácia predmetu technika je na poznávanie rôznych povolaní a remesiel. Prakticky môžu študovať všetky technické odbory.

V čom je pre Vás technika príťažlivá? Prečo sa jej venujete práve Vy? Našla si Vás?
Technika je príťažlivá pre žiakov hlavne tým, že môžu „niečo robiť, vyrábať“. Ja sa jej venujem práve z tohto dôvodu a aj preto si ma našla.

Ako vo Vašej osobnej skúsenosti došlo k výberu povolania? Čo Vás najviac ovplyvnilo pri tejto voľbe?
Som vyučený mechanik-elektronik, takže prípravu na odborné povolanie dôverne poznám. Voľbu tohto povolania ovplyvnil jeden učiteľ zo základnej školy, paradoxne – nebol to učiteľ techniky, ale fyziky.

Foto: archív G. Bánesza