slideslideslideslide

Novinky

CESTA K POVOLANIU: Chémia má vzbudzovať úžas, zvedavosť, vášeň a rešpekt

22.1.2018

Koho baví premieňať hmotu z jednej formy na druhú, mal by študovať chémiu. To odporúča jej známy popularizátor docent Peter Szolcsányi, ktorý sa venuje organickej chémii.

Jan Kraus Vás nazval popularizátorom chémie. Prečo je dôležité hovoriť o chémii a robiť ju populárnejšou?
Pretože chémia je všetko v nás a okolo nás. Celý tento svet, vrátane nás, je poskladaný z atómov a molekúl a funguje na základe ich vzájomných chemických reakcií. A rozumieť jej preto aspoň na minimálnej úrovni je nielen úplne prirodzené, ale najmä dosť praktické. Žiaľ, bežná populácia vie napriek tomu o chémii, veľmi, naozaj veľmi málo. Čo je obrovská škoda. Ako pre tých ľudí, tak aj pre tú chémiu.

Chémia to má spomedzi predmetov či odborov štúdia azda najťažšie, je pomerne ťažká a zdá sa byť vzdialená od „bežného života“ (hoci opak je pravdou). Čím si chémia vyslúžila takéto nelichotivé postavenie?
To naozaj netuším, ale možno je to poľutovaniahodným nepochopením jej elementárnych základov, pretože človek má bežne predsudky voči veciam a témam, ktorým nerozumie, ale pritom ho dennodenne ovplyvňujú. Svoju úlohu pravdepodobne zohráva aj nie šťastný spôsob vyučovania chémie na väčšine škôl, ako aj neprofesionálne medializovanie „chemických problémov“ bežného života: od stravovania, cez lieky a kozmetiku, a končiac životným prostredím.

Ľudia sa často boja čohokoľvek chemického, slovo „chemikália“ je naozaj strašiak, hoci chémia – aj chemikália – je v podstate všetko okolo nás. Ako sa nebáť chémie?
Veľmi jednoducho: snažiť sa jej porozumieť natoľko, aby vzbudzovala oprávnený úžas, detskú zvedavosť, emotívnu vášeň a racionálny rešpekt. Namiesto iracionálneho strachu a neodôvodnených predsudkov.

Ako ste sa Vy dostali k svojmu povolaniu? Ak sa ohliadnete späť, čo boli tie určujúce momenty, pre ktoré ste si vybrali organickú chémiu?
Kľúčoví sú a boli v mojom živote ľudia. V prvom rade moji rodičia, ktorí ma už od útleho detstva podporovali v tom, čo ma bavilo a stále baví – čítať si a robiť zaujímavé experimenty. Pokračovalo to skvelými učiteľmi na základnej, strednej a vysokej škole, ako aj počas (post)doktorandského štúdia, mal som jednoducho šťastie na zaujímavých a nasledovaniahodných chemikov. A vďaka im za to.

Eductech.sk sa snaží inšpirovať mladých k dobrému a správnemu výberu svojho povolania. Čo by ste poradili Vy? Kto by sa mal chémii venovať ďalej a podrobnejšie? Kto má na ňu talent?
Každý, koho baví premieňať hmotu z jednej formy na druhú. Chémia je úžasné dobrodružstvo, kombinuje teoretické pochopenie fundamentálnych prírodných zákonov s reálnym experimentálnym uskutočnením a finálnou praktickou aplikáciou. Je to vskutku kráľovská vedná disciplína. Vrele odporúčam!