slideslideslideslide

Novinky

Poznatky a výsledky z výskumu vedeckej komunikácie na Slovensku

26.1.2021

Pozývame Vás na online tlačovú konferenciu o vedeckej komunikácii. 

Katedra sociológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pozýva na tlačovú konferenciu Poznatky a výsledky z výskumu vedeckej komunikácie na Slovensku, ktorá zosumarizuje výsledky medzinárodného projektu Concise, zameraného na skúmanie úlohy vedeckej komunikácie v presvedčeniach a vnímaní spoločnosti.     

Na online tlačovej konferencii 29.1.2021 o 10.00 h predstavia Peter Guráň, Silvia Miháliková, Lenka Diener a Martin Fero, pracovníci Katedry sociológie FF TU, pohľady slovenskej spoločnosti na to:

  • ako obyvatelia vnímajú vedeckú komunikáciu,
  • ako sa jednotlivci rozhodujú v témach ako vakcinácia,
  • aké zdroje využívajú na získavanie vedeckých informácií.

Tlačová konferencia je realizovaná v rámci projektu Horizont 2020 Európskej únie, na základe dohody o grante č. 824537.

Link na pripojenie sa na tlačovú konferenciu:https://bit.ly/3bTs0lt

Záverečnú správu z projektu nájdete na tomto odkaze: http://ff.truni.sk/concise