slideslideslideslide

Novinky

CESTA K POVOLANIU: Talent je hnací motorček

1.8.2016

Nezisková organizácia Eductech sa venuje aj rubrike Cesta k povolaniu. Pýtame sa vedcov, výskumníkov a zaujímavých osobností, ako objavili svoje povolanie. Myslíme si, že je to dôležité, pretože najmä mladí ľudia, na ktorých sa zameriavame, by mali vedieť, čo v živote chcú robiť – čo nebude len ich zamestnaním, ale aj povolaním – niečím, čo budú mať radi, z čoho sa budú tešiť a pre čo sa budú vedieť aj obetovať.

Občas sa zdá, akoby povolanie prichádzalo samé a ozývalo sa kdesi z hlbín duše. Prečo sa napríklad maliar a ilustrátor Juraj Martiška rozhodol venovať maľovaniu? V rozhovore pre ZaStolom.sk odpovedal: „Neviem, či bol nejaký moment, kedy by som tomu dal vedome zelenú. Myslím, že to prišlo nejako samé. Odmalička som kreslil a modeloval z plastelíny a keďže ma to neprestalo baviť a cítil som podporu od rodičov, už mi to zostalo.“

O svojom povolaní snívame už od detstva. Od starších vždy prichádza otázka: Kým chceš byť? Väčšina odpovedí môže byť: kozmonaut, smetiar, doktorka, učiteľka, herečka.

Ale staneme sa tým, kým sme chceli byť ako deti?

Túto istú otázku si položili aj v organizácii Trade Schools, Colleges and Universities a rozhodli sa realizovať prieskum na približne dvoch tisíckach dospelých. Je pochopiteľné, že skoro nikto z dospelých (78 %) sa nevenoval tomu, o čom sníval ako dieťa. Ale tých 22 % opýtaných, ktorí si splnili svoj detský sen, je v práci šťastnejších.

Pre výber povolania je dobré poznať svoje talenty – vlohy, schopnosti a dary – ktoré nám uľahčia prácu. Talent je predpoklad, nadanie, ktoré sa dá rozvíjať. Ale dá sa naň pozrieť aj z iného uhla pohľadu: „Talent je hnací motorček, ktorého sila sa zväčšuje používaním. Je neodmysliteľnou súčasťou pre kreativitu a hľadanie, či formovanie výtvarného prejavu, je to „energetický“ náboj,“ povedal maliar Juraj Martiška v interview ZaStolom.sk.

Talent môže byť ten motor v nás, ktorý nám nedá spávať. To nutkanie urobiť niečo krásne, dobré, zmysluplné. Potreba vypísať sa, vymaľovať, vyjadriť sa, niečo zmajstrovať, vyskúšať, pokúsiť sa o niečo. A čím viacej talent budeme používať, tým jeho sila bude väčšia. Trochu paradoxné, ale…

Platí preto biblické podobenstvo: talenty nesmieme zakopať, ale rozvíjať ich, investovať, používať.

Foto: martiska.eu