slideslideslideslide

Novinky

CESTA K POVOLANIU: Poznávanie je najkrajšou záľubou. Paleontológ Jozef Michalík radí skúmať minulosť

11.2.2019

Jozef Michalík

Doc. Jozef Michalík je známy slovenský geológ a paleontológ. Jeho najobľúbenejším dinosaurom je ďateľ. Pracuje na Ústave vied o Zemi Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Získal viacero ocenení  a medailí, napríklad vlani mu Akadémia vied ČR udelila Medailu Františka Pošepného za zásluhy v geologických vedách. 

Ako sa Vám podarilo objaviť svoje povolanie?

Ako chlapec som našiel v cestnom štrku svoju prvú skamenelinu – jurského amonita. Bola to dokonalá pasca. Uviazol som v nej dodnes a paleontológia sa stala mojím životným poslaním.

Čo by ste odporučili mladým – ako nachádzať svoje talenty a čo robiť v živote?

Poznávanie je najkrajšou záľubou. Vedomosti sú tým najcennejším pokladom v živote.  Napokon, hľadanie súvislostí je predpokladom inteligencie.

Prečo je dôležité spoznávať to, čo sa odohralo dávno v praveku? Má nám to čo povedať aj dnes?

Antickí filozofi tvrdili, že nemá zmysel príliš sa zaoberať čírou súčasnosťou, lebo tá už vlastne neexistuje – práve v tomto okamihu sa stala súčasťou minulosti. Podobne je na tom budúcnosť (tá ešte neexistuje a navyše ju nemôžeme chápať bez pochopenia minulosti). Nemôže jestvovať strom bez koreňov, ani tvor bez predkov. Ak nepoznáme minulosť, ak nám chýba pamäť, sme slepí a hluchí a nemôžeme riadiť svoj budúci osud. Rozumný tvor sa dokáže poučiť z minulých (svojich i cudzích) chýb a nájsť spôsob, ako sa im možno vyhnúť – najprv však o nich musí vedieť…

Prečo je potrebné venovať sa geológii či paleontológii?

Poznanie Zeme – našej pramatky i domova, je pre celé ľudstvo kľúčové. Ona nás vytvorila, žijeme na nej, bez kontaktu s ňou nevieme prežiť. Prvá ľudská kultúra začala tým, že praveký človek uchopil do ruky kameň – prvý nástroj. Z našej planéty získavame všetky suroviny, energie i vodu, bez nej nemôže existovať žiadna civilizácia. Ak jej chceme rozumieť (a bez toho sa nemôžeme vyvarovať možným rizikám), nejde to bez poznania jej vývoja i procesov v nej a na nej prebiehajúcich.  A paleontológia – to je história života, ktorého sme nedeliteľnou súčasťou, teda aj naše vlastné dejiny. Otázka „kto sme a odkiaľ prichádzame“, patrí do základného fondu všetkých ľudských kultúr.

Vtáky sú žijúcou skupinou dinosaurov, ktorá prežila kriedovo-terciérne vymieranie. Aj keď sa im v našom prechemizovanom svete nedarí až tak, ako v nedávno minulých storočiach…

Jozef Michalík uviazol v "pasci" geológie, keď prvýkrát našiel skamenelinu. Dnes je významný paleontológ, ktorého najobľúbenejším dinosaurom je ďateľ.

Mali sme dinosaury aj na Slovensku? 

Geologické jednotky, ktoré tvoria dnešné Slovensko, boli skoro po celú dobu rozvoja dinosaurov súčasťou morského dna. Predsa však malá časť z nich bola po určitú dobu vynorená. Taká bola aj tomanovská jednotka (dnes súčasť Vysokých Tatier), kde sme pred skoro pol storočím našli stopy dinosaurov (pieskovcovú platňu so stopami i rekonštrukciu ich pôvodcu možno dnes vidieť v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave).

Ktorý je Váš najobľúbenejší dinosaurus? 

Ďateľ, ktorý spolu so sýkorkami a brhlíkmi prilieta žiadať o potravu do kŕmidla na mojom okne…   Vtáky sú žijúcou skupinou dinosaurov, ktorá prežila kriedovo-terciérne vymieranie. Aj keď sa im v našom prechemizovanom svete nedarí až tak, ako v nedávno minulých storočiach…

Foto: Archív J. Michalíka (vedanadosah.sk)