slideslideslideslide

Novinky

Svetové slovenské deti – druhý ročník – vyhodnotenie súťaže

13.2.2017

Cieľom už druhého ročníka súťaže Svetové slovenské deti bolo odmeniť úspechy, prácu a usilovnosť žiakov a študentov na rôznych olympiádach a súťažiach v oblasti prírodných vied a techniky. Zároveň má súťaž pomôcť zvýšiť u žiakov záujem prírodné a technické vedy a motivovať ich k ďalšiemu štúdiu.

Víťazmi druhého ročníka súťaže Svetové slovenské deti 2017 sú:

1. Vladimír Stračiak – ZŠ 17.novembra 31, Sabinov – 1. miesto Technická olympiáda – celoštátne kolo

2. Katarína Vosovičová – ZŠ Dr. Daniela Fishera 2, Kežmarok
– obvodné kolo – fyzikálna olympiáda – 1.miesto
– obvodné kolo – chemická olympiáda – 2.miesto
– krajské kolo – chemická olympiáda – 7.miesto

3. Paulína Dujavová – ZŠ šrobárova 20, Prešov
– celoslovenský korešpondenčný seminár z fyziky – PIKOFYZ – 3.miesto a 4. miesto (letná a zimná časť)
– fyzikálna olympiáda – obvodné kolo – 5.miesto

Víťazom gratulujeme! Neváhajte sa prihlásiť aj do ďalšieho ročníka – zúčastnite sa olympiády, dosiahnite dobrý výsledok a prihláste sa. Možno odmeníme práve vás!