slideslideslideslide

Novinky

CESTA K POVOLANIU: S extrémne výkonným laserom plánujeme robiť úplne novú fyziku

16.12.2015

Pani Kateřina Falk sa narodila v Zlíne, študovala fyziku na Imperial College London, neskôr si robila doktorát na Oxfordskej univerzite. Tri roky pôsobila v Los Alamos National Laboratory v USA. Momentálne pracuje ako senior scientist na ELI Beamlines v Prahe, kde pomáha vyvíjať experimenty pre najvýkonnejší laser sveta. 

Zdá sa, že vás fascinuje laser. Čím to je?

Jednoducho, je to jeden z najzaujímavejších vynálezov so širokou škálou aplikácií snáď zo všetkých vynálezov technického veku. Mňa nezaujíma len kvôli svojim aplikáciám, ktoré od vedy až po zábavný priemysel nájdeme snáď úplne všade, ale preto, že sám v sebe skrýva veľmi unikátnu fyziku. Ide o perfektne koherentný (laicky povedané synchronizovaný) svetelný zväzok, ktorý je možné amplifikovať do takej vysokej intenzity, že môže meniť vlastnosti vákua, vytvárať antičastice, jadrovú fúziu, alebo urýchľovať častice na rovnakú úroveň ako kilometrové urýchľovače.

Ktorý najvýznamnejší okamih Vás najlepšie nasmeroval na cestu, po ktorej kráčate dnes? Bola to škola? Rodina? Šťastie?

Tých momentov bolo určite viac. Na začiatku ma nakopli neveriace pohľady učiteľov i okolia, že by dievča mohlo robiť fyziku. Som tak trošku rebel, nedokážem sa podriaďovať vžitým pravidlám spoločnosti. Moja rodina ma však vždy veľmi podporovala a za svoj úspech vďačím predovšetkým im. Fyzika ma zaujala počas strednej školy. Medzi moje idoly patrili velikáni ako Carl Sagan, Jocelyn Bell Burnell, Vera Rubin alebo Richard Feynman. Vtedy ma bavila predovšetkým astrofyzika a vesmír, cez to som sa dostala k plazmovej fyzike a neskoršie počas univerzitných štúdií k laserom. Boli to práve moje dve letné stáže počas štúdií na Imperial College London, ktoré ma nasmerovali k môjmu odboru laserovej plazmovej fyziky, v ktorom som potom pokračovala na doktoráte a potom v profesionálnej vedeckej práci. Mať možnosť dostať sa k uplatneniu v odbore už počas štúdia je pre vedca veľmi rozhodujúca skúsenosť.

#ÚPLNENOVÁFYZIKA

Čo by ste poradili stredoškolákom, ako si vybrať povolanie?

Aby išli študovať a robiť to, čo ich baví, nie to, čo im niekto povedal, že to bude „užitočné“. Nedá sa uspieť bez motivácie a nepoznám väčšieho zabijaka motivácie, ako je štúdium niečoho, čo človeka vôbec nezaujíma. Navyše sa nikdy nedá predpovedať, čo bude ten „užitočný“ alebo lukratívny odbor s najlepším uplatnením. Pokiaľ človek má záujem a tvrdo na sebe pracuje, robí, čo ho napĺňa, tak sa uplatnenie a úspech veľmi často dostavia sami. Je dôležité len pozorne sledovať, ako sa tieto príležitosti naskytnú.

Študovali ste v Londýne aj v Oxforde, kde ste ostali aj učiť, tiež ste tri roky pôsobili v Los Alamos National Laboratory. Aká to bola skúsenosť?

Určite to boli neoceniteľné skúsenosti. Nie je to len o samotnom vzdelaní, ktoré bolo vynikajúce, príležitostiach do budúcnosti, či špičkovom výskume. Samotný život v zahraničí, nutnosť naučiť  sa žiť samostatne a neustále dokázať reagovať na nové neznáme situácie, je asi to najdôležitejšie, čo mi to dalo. Tiež možnosť poznať nové kultúry, či už z pracovného, alebo sociálneho hľadiska, človeku neuveriteľne rozšíri obzory a získa úplne iný pohľad na seba samotného i svoje hodnoty. Celkom to zmenilo môj štýl myslenia a presvedčilo ma, že skoro všetko je možné, keď sa človek snaží a vie využiť situáciu.

Laser je perfektne koherentný svetelný zväzok, ktorý je možné amplifikovať do takej vysokej intenzity, že môže meniť vlastnosti vákua, vytvárať antičastice, jadrovú fúziu alebo urýchľovať častice na rovnakú úroveň ako kilometrové urýchľovače.

Teraz pôsobíte v Prahe. Experimentujete s najvýkonnejším laserom na svete. Čo je vaším cieľom?

V Prahe som na unikátnom projekte ELI Beamlines. Ten je vo svete už teraz preslávený, pretože ide o jeden z najambicióznejších projektov svojho druhu v histórii, celého sveta, nielen Českej republiky. Pracujem tu ako členka tímu plazmových fyzikov, ktorí vyvíjajú jedno z piatich laboratórií v rámci ELI Beamlines. Práve v našom laboratóriu sa pokúšame vytvoriť najintenzívnejší laserový zväzok v histórii planéty. S týmto extrémne výkonným laserom plánujeme robiť úplne novú fyziku, ktorú ešte nikto nedemonštroval, vytvárať takto exotické stavy hmoty i priestoru a nahliadať do samotných základných princípov nášho vesmíru.

Myslíte si, že v budúcnosti sa využitie laseru ešte rozšíri?

Verím, že áno. Tak predsa veda funguje. Je dôležité si uvedomiť, že laser predovšetkým otvára nové základné vedy. Táto základná veda potom vedie k novým myšlienkam a často k technológiám, či aplikáciám, ktoré dnes nikoho ani nemôžu napadnúť. Takže už podľa princípu vedeckého vývoja bude mať laser nové využitie, pretože si ich už dnes sám vytvára.